Temadag om psykisk arbejdsmiljø

TEMADAG OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ

 

Trivsel og effektivitet er tæt forbundet på en arbejdsplads. På arbejdspladsen løfter vi en opgave som der i samfundet er et behov for at få løftet. Arbejdspladsen defineres af dette behov og når vi i samarbejde lykkes med at imødekomme behovet er trivslen typisk også høj.

 

Omdrejningspunkter på en temadag om psykisk arbejdsmiljø er ofte samtaler om kerneopgaven, koordinering, kommunikation og feedbackkultur, og en konkret anledning kunne være opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.

 

I vores arbejde med psykisk arbejdsmiljø er vi meget inspireret af social kapital.

Kontakt Mads Crandal

Mail: mads@temadag.org

Mobil: 2047 4506

 

Læs mere om Mads...

Kontakt Morten Arrhenius

Mail: morten@temadag.org

Mobil: 2262 2269

 

Læs mere om Morten...